Hjem Lokaldemokrati
Nettlenke Antall som skal vises:  
   
Link    Lokaldemokratiet
Velkommen til sidene om lokaldemokrati. På disse sidene finner du informasjon om hvordan du som innbygger i Asker kan holde deg oppdatert - og være med på å påvirke - lokalsamfunnet ditt.

Link    Møtekalender og sakspapirer
Politisk møtekalender, følg nettlenke for å få den totale oversikt. Kommunestyret sine møter starter i hovedsak kl. 1800 i Rådhuset.

Link    Mål, budsjett og økonomiplan
Handlingsprogrammet viser Asker kommunes vedtatte budsjett for kommende år og økonomiplan for de påfølgende tre årene. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende. Handlingsprogrammet inneholder forankring til kommuneplan, overordnede målsettinger, årsbudsjett og økonomiplan.

Link    Fremme forslag - E-initiativ
Innbyggerinitiativ - innbyggerne i Asker kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt.
Forslaget kan fremmes elektronisk via kommunens hjemmeside (e-initiativ) eller manuelt via vanlig postgang. Kommunestyret har plikt til å ta stilling til forslaget.