Hjem Kommunalteknisk
Nettlenke Antall som skal vises:  
   
Link    Grunnkart
Karttypen ”Grunnkart” viser de fleste av Asker kommunes grunnkartdata (FKB-data). De fleste kartdataene man får opp i denne karttypen er konstruert fra flyfotografier.
Asker kommune flyfotograferer og ajourfører områder i Asker nesten hvert år.


Link    Kildesorteringsordning
Fra 2011 skal Askers innbyggere kildesortere matavfall i tillegg til avfallstypene vi sorterer ut i dag. Den nye ordningen innebærer at de som i dag har oransje sekk til papiravfallet og sekkestativ til restavfall vil få tre utebeholdere.

Link    Kommunalteknisk avdeling
Kommunalteknisk avdeling har blant annet ansvar for det kommunale vann- og avløpsnettet, kommunale veier og renovasjonsordningen.

Link    Arealplanlegging og planbestemmelser
En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, og vanligvis også planbestemmelser.

Link    Plan og bygningsavdelingen
Virksomheten utfører tjenester innen bygge- og arealplansaker, delesaker, kart og geodata.