Hjem Nesøya Eldres Vel
 
Nesøya Eldres Vel er en privat forening som samler pensjonister og seniorer på og omkring Nesøya. Tanken om et eldresenter på Nesøya oppsto i begynnelsen av 70-årene. I 1972 tok kirkeringen på Nesøya initiativet til å stifte Nesøya Eldres Vel. Nesøya Eldres Vel har egne lokaler i sokkel-etasjen i Otto Blehrs vei 59, forretningsbygget på øya. I disse lokalene har Nesøya Eldres Vel møter og arrangementer på hverdagene hver uke.